Kontrola údajov v systéme AiS2: Končiaci študenti v AR 2017/2018

Prosíme všetkých študentov posledného roka bakalárskeho a magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe, konkrétne:

  • meno a priezvisko,
  • titul,
  • dátum narodenia,
  • miesto narodenia,
  • bydlisko.

Správnosť údajov je potrebná pre vyhotovenie dokladov o absolvovaní štúdia. Taktiež si v AiSe skontrolujte aj správnosť zadania záverečnej práce. V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.