Konferencia Megatrendy a médiá 2014 opäť veľkolepá

Trnava, 15. 4. 2014 – Slovenskí aj zahraniční odborníci z oblasti médií sa opäť stretli na zámku v Smoleniciach. V utorok 15. 4. 2014 sa začal už 14. ročník úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá, ktorú pravidelne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM). V rámci aktuálneho ročníka sa prednášalo a diskutovalo na tému komunikačné polia v mediálnom priestore.

Úvod konferencie Megatrendy a médiá už tradične patril odovzdávaniu ceny Granátové jablko Mariána Matyáša. Ocenene určené pre úspešných študentov a absolventov Fakulty masmediálnej komunikácie nesie meno prodekana a pedagóga FMK Mariána Matyáša, ktorý pred siedmimi rokmi podľahol ťažkej chorobe. Odovzdávaním Ceny za mimoriadny prínos do rozvoja fakulty a významný mediálny čin si fakulta každoročne spomína na obľúbeného kolegu a pedagóga. V kategórií absolvent získal ocenenie redaktor televízie Markíza Ľubomír Fronko. Oceneným študentom sa stal Martin Sekera, ktorý sa aktívne podieľa na rozvíjaní fakulty hlavne v audiovizuálnej oblasti.

Moderátor hlavného pléna Slavomír Magál predstavil spolu s  autormi publikácie FMK – vedecký časopis Communication Today, umeleckú zbierku MUUZA, periodikum Ejmap a krstil sa aj nový časopis Media Literacy – Student magazine. Účastníci konferencie sa dozvedeli aj o ocenení Briliantt určenému za inovácie vo vzdelávaní, projekt International Institute of Interdisciplinary Research predstavil profesor Iulian Rusu z univerzity v Rumunsku. Otváraciu časť konferencie ukončil príspevok rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozefa Matúša na tému Média a kultúra.

V rámci hlavného programu upozornil svojou prednáškou Digitální inteligence, digitální demence český mediálny odborník Karel Hvížďala na aktuálny problém. Účastníkov konferencie dostala do nemého úžasu prednáška a ukážka fotografií významného britského fotografa a cestopisca Nicka Danzigera. Hoci sa jeho fotografie objavili na titulných stranách najvýznamnejších periodík a získal množstvo cien, so svojou prácou nikdy stopercentne spokojný nebol. „So žiadnou z mojich fotografií nie som úplne spokojný. Aj keď je akokoľvek dobrá, stále sa na ňu pozerám a rozmýšľam, čo som mohol urobiť lepšie,“ okomentoval svoju prácu Nick Danziger.

Výmenou názorov, poznatkov a skúseností upútalo aj v diskusii „české úderné trio“ – spisovateľ a novinár Karel Hvížďala, moderátor politických diskusií Václav Moravec a novinár Daniel Anýž.

V profesionálnom, vedeckom, ale najmä príjemnom duchu sa niesla konferencia Megatrendy a médiá počas oboch dní. Na aktuálne témy mediálnej sféry odznelo až 150 príspevkov hostí. Spolu v šiestich tematicky rôznych sekciách. „Hoci bola téma tohtoročnej konferencie trochu náročnejšia a viac akademická ako vlani, som rád, že nám neklesol počet účastníkov konferencie. Na základe reakcií, ktoré dostávame, som spokojný,“ zhrnul medzinárodnú vedeckú konferenciu člen organizačného tímu Martin Solík.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa