Knižnica FMK zatvorená (17.10.)

V stredu 17.10.2018 je Knižnica FMK UCM V JAME 3 zatvorená pre knižničné účely z dôvodu zapožičania priestorov pre voľby do študentskej časti AS FMK UCM v Trnave a do doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM v Trnave.