Knižnica FMK bude fungovať cez výdajné okienko

Knižnica FMK bude od stredy 24. marca 2021 fungovať v obmedzenom režime, a to v pondelok až piatok v čase 8.00 – 14.00 hod., cez výdajné okienko pred knižnicou V jame 3 v Trnave.

Po zaslaní žiadanky mailom na kniznica.fmk(at)ucm.sk vás budeme informovať o termíne na osobné vyzdvihnutie kníh.

Žiadanka musí obsahovať:

  • prírastkové číslo knihy (xxxxx/A, xxxxx/#),
  • meno autora,
  • názov,
  • ISBN (údaje z online katalógu alebo scan).

Online katalóg: https://ucm2.dawinci.sk/?fn=*searchform&pg=2&fnd=4

Ak nie ste čitateľom FMK, pripojte vyplnenú prihlášku čitateľa, ktorú nájdete tu: https://fmk.sk/download/Prihlaska-citatela-Kniznica-FMK-UCM-2-1.pdf

Zatvorené ostávajú vnútorné priestory knižnice, študovňa a voľná knižnica.

Vypožičané knihy môžete vrátiť Slovenskou poštou na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie
Knižnica FMK
V jame 3
Trnava
917 01

Všetky výpožičky máte predĺžené do 15. mája 2021.

Vstup je povolený výlučne s respirátorom typu FFP2 a je potrebné sa preukázať platným negatívnym PRC alebo antigénovým testom nie starším ako sedem dní.