knižnica fmk

Knižnica FMK bude od januára opäť otvorená

Študenti si po dlhšom čase môžu požičať knihy, do priestorov budú môcť vstúpiť očkovaní, testovaní a tí, čo covid prekonali.

Od 11. januára 2022 bude Knižnica FMK UCM V JAME 3 otvorená v režime OTP, a to v pondelok až piatok od 8.00 do 13.00 hod. 

V súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19 vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich protiepidemických opatrení: 

  • Knižnica pracuje v režime OTP;
  • nevstupujte do priestorov knižnice s príznakmi ochorenia COVID-19 (najmä zvýšená telesná teplota, kašeľ);
  • pred vstupom do priestorov knižnice použite dezinfekciu rúk;
  • do priestorov knižnice vstupujte s prekrytím horných dýchacích ciest;
  • v priestoroch knižnice dodržujte minimálny odstup – vzdialenosť 2 m od iných osôb;
  • maximálne možný počet používateľov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde je 6 + 2 pracovníčky;
  • prineste si vlastné písacie potreby. 
Vrátenie požičaných kníh

Zapožičané knihy môžete vrátiť osobne do Knižnice FMK UCM V JAME 3, prípadne ich môžete poslať Slovenskou poštou na adresu: 

Fakulta masmediálnej komunikácie 
Knižnica FMK UCM 
V JAME 3 
917 01Trnava 

Bibliobox nepoužívajte, patrí CIZ – Univerzitnej knižnici UCM.