Knižnica, sekretariát katedier a študijné oddelenie zatvorené (31.10.)

Oznamujeme študentom FMK UCM v Trnave, že z technických príčin bude dňa 31.októbra 2019 študijné oddelenie zatvorené.

Rovnako budú zatvorené aj Knižnica FMK a Sekretariát katedier, a to z dôvodu dekanského voľna.