Katedra právnych a humanitných vied

Katedra právnych a humanitných vied sprostredkúva poslucháčom Fakulty masmediálnej komunikácie  UCM v Trnave poznatky a vedomosti právnych a humanitných disciplín, ktoré nadväzujú na ich priamu odbornosť štúdia.

Rozlišujú im ich profesionálny obzor a vhodne aplikujú najnovšie poznatky z právnych vied, sociológie a psychológie, etiky, estetiky, dejín a teórie umeleckých disciplín a jednotlivých médií, z filozofie médií i mnohých špecifických disciplín a oblastí, ktoré si vynútil čas.

Pedagógovia Katedry právnych a humanitných vied patria k popredným osobnostiam vo svojom odbore a sú známi nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.

 

 
Späť hore ↑