Fakulta masmediálnej komunikácie UCM otvára pre študentov online kariérne centrum

Trnava, 14. 12. 2020 – Kariérne centrum poskytne študentom priestor na podporu rozvoja kariéry, a to formou online prednášok a pracovných ponúk. Združovať bude najnovšie príležitosti z oblasti médií, marketingu a digitálnych hier. Okrem toho poskytne aj ďalšie praktické informácie a odkazy na  konferencie či workshopy.

Kariérne centrum FMK UCM v Trnave vzniklo ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce akademického prostredia s praxou. Jeho cieľom je na jednom mieste sústreďovať aktuálne pracovné príležitosti, ale aj poskytnúť priestor na ďalšie vzdelávanie a osobný  rozvoj.

„V čase mimoriadnych opatrení prinášame študentom možnosť, ako nestratiť kontakt s praxou a získavať tak popri teoretických vedomostiach aj praktické informácie. Pozvané prednášky a prezentácie od odborníkov z praxe boli vždy u študentov obľúbené a žiadané. Prostredníctvom Kariérneho centra budú mať prístup nielen k týmto prednáškam, ale aj ďalším organizovaným podujatiam, workshopom a konferenciám,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK  UCM v Trnave.

Pozvanie na úvodné otvorenie prijali Juraj Kováč, zakladateľ projektu Rozbehni sa! a Juraj Sasko, zakladateľ marketingovej agentúry Visibility, ktorí študentom priblížia možnosti osobného rozvoja a uplatnenia sa po skončení štúdia. Na ďalších prednáškach budú tvorcovia projektu spolupracovať aj s platformou AZU (Aktivita  zvyšuje úspech), ktorá prináša na vysoké školy kontakt s firmami a lektorov z praxe.

Študenti budú môcť odoberať newsletter, prostredníctvom ktorého budú pravidelne  informovaní o najnovších pracovných ponukách, pripravovaných eventoch  a prednáškach. Ambíciou fakulty je, aby kariérne centrum postupne prerástlo do celouniverzitného rozsahu.

„Spolupráca s externými subjektmi a prepájanie akademického prostredia s praxou je  predpokladom úspešného vzdelávania, ktoré pripraví absolventov na trh práce  a zároveň zabezpečí výmenu nových informácií. V tejto zložitej situácii je preto  nevyhnutné priniesť študentom nielen nové možnosti v oblasti vzdelávania, ale  poskytnúť im aj priestor pre maximálny rozvoj a vytvoriť im čo najlepšie podmienky pre  uplatnenie v praxi, zdôraznila Ľudmila Čábyová, dekanka Fakulty masmediálnej  komunikácie UCM v Trnave.

Kariérne centrum FMK UCM bude oficiálne predstavené dňa 15. decembra 2020 formou online eventu.  Prístupné bude na stránke kariera.fmk.sk