Výzva pre študentov kabinetov: Prihláste sa do FB skupín

Vedenie Kabinetu telovýchovy a športu a Kabinetu pohybovej aktivity vyzýva študentov, aby sa prihlásili do konkrétnych facebookových skupín, kde budú komunikované všetky najnovšie a aktuálne informácie o predmetoch, spôsobe výučby a hodnotenia a iné dôležité informácie k ich absolvovaniu.

Tento týždeň prebiehajú úvodné stretnutia, účasť členov kabinetov na stretnutiach je povinná a nevyhnutná. Pozvánky študenti dostali e-mailom. Pokiaľ niekomu chýba link na stretnutie, môže Dr. Hladíkovú kontaktovať e-mailom.