AKTUALIZOVANÉ: Úvodné stretnutia kabinetov a ateliérov – ZS 2021/2022

V tomto článku nájdete dátumy úvodných stretnutí kabinetov a ateliérov v zimnom semestri akademického roka 2021/2022.

 • Úvodné stretnutie k predmetu ateliér žurnalistiky print a online a mediálny ateliér print a online (časopis Atteliér) sa uskutoční v utorok 21. 9. 2021 o 18.00 hod. na Skladovej v BM 239.
 • Úvodné stretnutie Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (mediálny ateliér – komunikácia v médiu fotografie) sa uskutoční v utorok 21. 9. 2021 o 17.35 hod. na Skladovej v ateliéri AKMF (miestnosť č. 310). Hodina bude bývať vždy v utorok v čase od 17.35 do 19.15 hod.
 • Úvodné stretnutie Ateliéru úžitkovej fotografie sa uskutoční prvýkrát vo vlastnom fotografickom ateliéri, ktorý sa nachádza v Jame, miestnosť JC36 AUF, a to v pondelok 27. 9. 2021 o 16.40 hod. Nových členov prosíme, aby si pripravili krátku ukážku svojich fotografií, ktorými sa nám predstavia. Vítaní sú ako začiatočníci, tak aj skúsenejší študenti.
 • Úvodné stretnutie Kabinetu PR sa uskutoční v utorok 21. 9. 2021 o 15.45 hod. v JC 11.
 • Prvé stretnutie ateliéru KEFA sa uskutoční vo štvrtok 23. 9. 2021 o 16.00 hod. v našom ateliéri na Skladovej (č. d. 307). Nových študentov prosíme, aby na Drive nahrali nasledovné:
  • výber svojich 10 najlepších fotografií,
  • sériu 5 fotografií na tému Môj odraz.

Výučba ateliéru KEFA bude prebiehať vo štvrtky od 16.00 hod. (konkrétny harmonogram skupín stanovíme po tomto výberovom konaní).

 • Ateliér výtvarnej kultúry (pre všetkých študentov Mgr. – KOMU, MARK, TEDI) aj Mediálny ateliér výtvarnej kultúry (pre Bc. – KOMU, MARK, TEDI) bude bývať vždy v utorok v čase 13.55 – 15.35 hod.v JAME v JC 14 JC 34. Úvodné stretnutie bude 21. 9. 2021. Vyučujúca Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., tiež informuje, že daný ateliér je riešený skôr formou individuálnych prezenčných, príp. online konzultácií alebo mailom.
 • Úvodné stretnutie Kabinetu eventov bude vo štvrtok 30. 9. 2021 o 18.00 hod. online prostredníctvom MS Teams.
 • Úvodné stretnutie Kabinetu telovýchovy a športu bude dňa 28. 9. 2021 o 18.30 hod. online.
 • Úvodné stretnutie Kabinetu pohybovej aktivity bude dňa 29. 9. 2021 o 17.00 18.00 hod. online.
 • Úvodné stretnutie Kabinetu marketingu sa uskutoční 8. 10. 2021 o 14.00 hod. online cez MS Teams na tomto odkaze. Prosíme študentov, ako aj ostatných členov kabinetu, aby sa pridali do teamsu kabinetu. 
Zmeny:
 • 6. 10. 2021 – doplnenie úvodného stretnutia Kabinetu marketingu.
 • 29. 9. 2021 – zmena času úvodného stretnutia Kabinetu pohybovej aktivity (zo 17.00 na 18.00 hod.). 
 • 27. 9. 2021 – doplnenie úvodných stretnutí Kabinetu telovýchovy a športu a Kabinetu pohybovej aktivity.
 • 27. 9. 2021 – doplnenie úvodného stretnutia Kabinetu eventov.
 • 23. 9. 2021 – z kapacitných dôvodov zmena miestnosti výučby Ateliéru výtvarnej kultúry v JAME (bude bývať v JC 34).