international week

Na rumunskej univerzite sa začína International Week, vystúpia aj pedagógovia FMK

iWeek 2022 sa venuje vzniku univerzity budúcnosti, „multi-verzity“, ktorej cieľom je pestovať sieť nadnárodnej akademickej spolupráce umožňujúcej zdieľanie osvedčených postupov medzi akademikmi.

8. ročník Medzinárodného týždňa na Univerzite Luciana Blagu v Sibiu sa koná v dňoch 23. – 27. mája 2022.

Organizátori sa rozhodli pre hybridný formát, príspevky je preto možné sledovať aj online.

Témou tohtoročného Medzinárodného týždňa je prepojenie medzinárodných univerzít s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania, spolupráce a mobility v multikultúrnych spoločnostiach.

 

Z pedagógov FMK vystúpia Dr. Škvareninová, Dr. Zábojník, Dr. Krajčovič, Dr. Kraľovičová a Dr. Ungerová. Pozrite si kompletný program prednášok, ku každej je pripojený link na Google Meet. Bližšie informácie o podujatí nájdete na webe Univerzity Luciana Blagu v Sibiu.

Zdroj titulnej foto: facebook.com/Lucian Blaga University of Sibiu