Informácie pre študentov o štátnej skúške v januári 2018

ŠtudentI, ktorí boli vyzvaní študijným oddelením, spĺňajú podmienky a plánujú sa zúčastniť termínu štátnej skúšky v januári 2018, musia odovzdať dokumenty v poradí, ktoré je určené v priloženom dokumente:

Pokyny pre študentov - ŠS január 2018 [467.2 KB, application/pdf]

Termín štátnej skúšky: 22. január 2018