Pridelenie ubytovania na AR 2018/2019

Z dôvodu ochrany osobných údajov zoznam študentov, ktorým bolo na AR 2018/2019 pridelené internátne ubytovanie, na webovej stránke zverejnený nebude.

Informácie o pridelenom ubytovaní nájdete v systéme AiS2. Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť:

  • overená- A,
  • akceptovaná – A,
  • potvrdená – A.

Mgr. Juliána Mináriková, PhD.
predsedníčka UK FMK