Informácia o pridelení ubytovania študentom FMK UCM 2019/2020

Informáciu o pridelení ubytovania nájdete v systéme AIS.

Ubytovanie v ŠD bolo pridelené študentom FMK UCM pokračujúcich ročníkov na základe elektronicky podanej žiadosti o ubytovanie prostredníctvom akademického informačného systému(AIS).