Doplňujúce informácie k elektronickému zápisu 2021/2022

Elektronický zápis na akademický rok 2021/2022 si budú vytvárať študenti študijných programov:

  • aplikované mediálne štúdiá (AMES),
  • masmediálna komunikácia (KOMU),
  • vzťahy s médiami (VZME)

vo všetkých formách a stupňoch štúdia (okrem PhD. štúdia).

Študenti študijných programov:

  • marketingová komunikácia (MARK),
  • teória digitálnych hier (TEDI)

si vytvoria len „zápisný list“ na akademický rok 2021/2022 (predmety si budú voliť dodatočne).