Imatrikulácie prvákov FMK

Imatrikulácie pre denných študentov 1. ročníka Bc. štúdia na FMK UCM sa uskutočnia vo štvrtok 20. novembra 2014 od 7.30 hod.

Slávnostná imatrikulácia sa uskutoční v Kine OKO na Nám. J. Herdu 2 podľa nasledujúceho harmonogramu:

  • 7.30 – 9.30 hod.: KOMU (01, 02, 03, 04, 05),
  • 9.30 – 11.30 hod.: KOMU (06, 07), AMES, VZME,
  • 11.30 – 13.30 hod.: MARK (08, 09, 10, 11),
  • 13.30 – 15.30 hod.: MARK (12, 13, 14, 15).

Účasť je povinná, dress code: malé spoločenské oblečenie.