Inštrukcie pre študentov, ktorým bola schválená žiadosť o individuálny harmonogram štúdia

Študent, ktorému bola schválená žiadosť o individuálny harmonogram štúdia (IHŠ) a rozhodnutie mu už bolo doručené, si toto rozhodnutie naskenuje (alebo odfotí) a mailom sa obráti na pedagógov, ktorí ho učia v príslušnom semestri.

Mail adresovaný pedagógovi bude obsahovať žiadosť o určenie podmienok pre absolvovanie konkrétneho predmetu a prílohou mailu bude rozhodnutie o schválení IHŠ. Po tom, ako bude mať študent vyjadrenia od všetkých pedagógov, ich vytlačí a pošle poštou alebo mailom na Študijné oddelenie FMK UCM v Trnave.