Harmonogram promócií – október 2018

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia 11.októbra 2018.

Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ulica

 • 1. skupina od 7,30 hod do 9,30 hod.(Mgr., Bc.)
  denné a externé štúdium Mgr. – všetci,
  denné a externé štúdium Bc. – AMES, VZME, TEDI – BcD,
                                                    – KOMU, MARK – BcE
  nácvik od 7,30 hod. do 8,30 hod. – akademickí funkcionári o 8,15 hod.
  začiatok promočného aktu 8,30 hod.
 • 2. skupina od 9,30 hod. do 11,30 hod. (Bc.)
  denné štúdium – KOMU-BcD – Adamec – Paučová
  nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. – akademickí funkcionári o 10,15 hod. začiatok promočného aktu 10,30 hod.
 • 3. skupina od 11,30 hod. do 13,30 hod. (Bc.)
  denné štúdium – KOMU-BcD – Pazourková – Zajacová
  MARK-BcD – Adásková – Gašparík
  nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod. – akademickí funkcionári o 12,15 hod. začiatok promočného aktu 12,30 hod.
 • 4. skupina od 13,30 hod. do 15,30 hod.(Bc.)
  denné štúdium – MARK-BcD – Genšorová – Vrbovská

  nácvik od 13,30 hod. do 14,30 hod. – akademickí funkcionári o 14,15 hod. začiatok promočného aktu 14,30 hod.

Promócie absolventov doktorského a doktorandského štúdia, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia 12.októbra 2018.

Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ulica

 • od 7,30 hod. do 9,30 hod. cca. 71 abs.
  doktorandi (PhD.) – (FPV, FF, FMK, FSV) – denné a externé štúdium
  – doktori (PhD., PhDr. PaedDr., RNDr.) – (FPV, FF, FMK, FSV, IFBLR)
  nácvik od 7,30 hod. do 8,30 hod. – akademickí funkcionári o 8,15 hod.
  začiatok promočného aktu 8,30 hod.