Harmonogram imatrikulácie študentov 1. Bc. roka denného štúdia FMK UCM v AR 2018/2019

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roka denného bakalárskeho roka sa uskutoční 16. novembra 2018 v aule na Bučianskej 4/A v Trnave v čase od 10.00 do 16.00 hod.. 

  • TEDI, VZME – od 10.00 hod. do 12.00 hod.,
  • AMES, MARK – od 12.00 hod. do 14.00 hod.,
  • KOMU – od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Účasť na imatrikulácii je POVINNÁ. Vstup v malom spoločenskom oblečení.