Ako bude fungovať knižnica, študijné oddelenie či dekanát?

V zmysle nariadení vlády o vyhlásení dvojtýždňového lockdownu bude budova V Jame zatvorená.

 Služby Knižnice FMK a sekretariátu katedier budú vybavované online.

 Dekanát a študijné oddelenie FMK bude pracovať denne v čase od 8.00 – 12.00 hod.