Fungovanie Knižnice FMK počas lockdownu

Knižnica FMK UCM je pre študentov a ostatnú verejnosť od 11. do 24. januára 2021 zatvorená. V prípade potreby kontaktuje mailom na kniznica.fmk(at)ucm.sk.

V prípade informácií o online knihách, online archíve, online katalógu, výpožičkách a podobne neváhajte kontaktovať na mail martina.kulisievicova(at)ucm.sk

Všetky výpožičky budú študentom automaticky predĺžené do 24. januára 2021 a do tohto dátumu nebude možné knihy do knižnice posielať ani požičiavať.

AKTUALIZÁCIA (5. 2. 2021): Knižnica zostáva do odvolania zatvorená.