Fotografická výstava PARFÉM / REKLAMA NA IGELIT

Galéria Ľudovíta Hlaváča Vás pozýva na vernisáž výstavy študentov predmetu Reklamná fotografia a dizajn s názvom PARFÉM / REKLAMA NA IGELIT, ktorá sa uskutoční v utorok 14. marca 2017 o 15.00 hod. v priestoroch Galérie Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ulici č.3 v Trnave.

Vystavené fotografie boli vytvorené v rámci predmetu Reklamná fotografia a dizajn na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave počas zimného semestra v akademickom roku 2016/2017.