FMK ocenila víťazné príbehy súťaže Erasmus+

Vyhlásenie výsledkov súťaže „Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov FMK so štúdiom v zahraničí“, ktorú FMK UCM v Trnave vyhlásila pri príležitosti 30. výročia založenia mobilitného programu a 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, sa uskutočnilo 22. februára 2018. 

Do súťaže sa prostredníctvom svojich príbehov zapojilo 16 študentov a absolventov FMK UCM v Trnave, ktorí sa v ostatných rokoch zúčastnili zahraničného študijného pobytu. Príspevky posudzovala 5 členná porota.

1. miesto: Alžbeta Hanuliaková, príbeh: Holandsko: Štát veterných mlynov, syra a dažďa,
2. miesto: Mgr. Eva Drynda, príbeh: Ako mi Erasmus lásku dal,
3. miesto: Bc. Martina Vičanová, príbeh: Cestou necestou v Lubline.

Na vyhlásení fakulta uvedla prezentáciu o programe Erasmus+, publikáciu s príbehmi, ocenila najlepšie príspevky a nasledovala diskusia s účastníkmi.

Ako uviedol doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. „pre mnohých študentov je Erasmus prvou skúsenosťou so štúdiom a životom v cudzej krajine, vďaka čomu sa stal medzi európskymi študentmi kultúrnym fenoménom. Príbehy šestnástich študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktoré sú súčasťou publikácie, sú toho najlepším dôkazom.“