festival rozhlasovej hry

Súťaž, besedy, semináre aj prednášky: Pozývame na trnavský Festival rozhlasovej hry

Na bohatom programe participujú aj pedagógovia z FMK. Tretí ročník festivalu sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla.

Organizuje ho Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, partnerom je aj naša fakulta.

Tri súťažné kategórie Festivalu rozhlasovej hry 2023 odrážajú formáty žánru vo vysielaní – poslucháči sa vo vysielaní stretávajú s rozhlasovou hrou nad 45 minút, do 45 minút a osobitnú kategóriu tvoria študentské práce v kategórii Fórum mladých autorov. Posudzovateľmi kvalít rozhlasových hier je porota, ktorej členmi sú:

  • Zora Hudíková, psychologička médií a mediologička z FMK UCM v Trnave,
  • Fero Király, autor, interpret a pedagóg s presahom do performance a soundartu,
  • Patrik Lančarič, režisér,
  • Lucia Mihálová, riaditeľka umeleckého úseku Divadla Jána Palárika v Trnave a
  • Martina Vannayová, scenáristka a dramaturgička.

festival rozhlasovej hry

Do hlavnej súťaže sa dostali pätice súťažných hier pre každú kategóriu, ktoré porotcovia vybrali v prvom kole.

„Festival cieli na návštevníka ochotného zoznámiť sa s niečím, na vnímanie čoho nemusí vynaložiť veľa námahy, a predsa je veľká šanca, že podľahne reflexii toho, čo sme žili, žijeme a s najväčšou pravdepodobnosťou budeme žiť,“ uviedla Zuzana Belková z Rádia Devín. 

Bohatý sprievodný program

Okrem verejného počúvania pätíc súťažných hier z každej kategórie v Letnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho ponúka v utorok 25. apríla o 10.00 hod. v Malom Berlíne pre študentov FMK UCM seminár zameraný na teoretickú reflexiu rozhlasovej dramatickej tvorby. Povedie ho práve Zuzana Belková, intendantka Rádia Devín a naša doktorandka. 

V Aule Pázmaneum Trnavskej univerzity zase vystúpia na odbornom seminári o aktuálnych trendoch v rozhlasovej hre na Slovensku pedagógovia Dr. Juliána Mináriková (13.20 hod) a Mgr. art. Patrik Kolenčík (12.40 hod).

Rádio Devín, Rádio Slovensko a Rádio Regina Západ prídu bližšie k svojim poslucháčom prostredníctvom živých vysielaní z divadelnej kaviarne Divadla Jána Palárika. Rádio Devín naživo odvysiela z kultúrneho centra Malý Berlín aj atraktívny formát Fúzia múz. Pre publikum z radov trnavskej kultúrnej verejnosti organizátori garantujú pestrú skladbu edukatívnych, odborných, ale aj poslucháčsky a divácky atraktívnych programov aj počas slávnostných večerov festivalu v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika.

Viac informácií a kompletný program nájdete na webe https://frh.rtvs.sk/.

Milé študentky, milí študenti – všetci ste na podujatiach srdečne vítaní!

Zdroj titulnej foto: unsplash.com/Jonathan Velasquez