Esejistická súťaž: Back From Abroad

Organizácia FG Europe, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou Nadácie ESET, prináša 1. ročník súťaže o najlepšiu esej pre mladých ľudí, ktorí vycestovali do zahraničia a chcú svoje skúsenosti a nápady priniesť domov a zlepšiť nimi Slovensko.

Súťaž Back from Abroad sa zameriava na tri oblasti, s ktorými sa študenti v zahraničí denno-denne stretávajú:

  1. Vzdelávanie: Aký nápad vzdelávania v zahraničí by si si vedel/vedela predstaviť na Slovensku?
  2. Rozvoj miest: Aký nápad, ktorý si si všimol/všimla v zahraničnom meste by si si vedel/vedela predstaviť na Slovensku?
  3. Rozvoj komunít: Aký nápad zo zahraničia, ktorý by zlepšil komunitu okolo nás by si si vedel/vedela predstaviť na Slovensku?

Pravidlá súťaže

Esej by mala byť v rozsahu 3 – 5 normostrán, napísaná v slovenskom jazyku. Vyjadriť by ste sa mali k týmto bodom:

  • Aký nápad v zahraničí vás oslovil a prečo,
  • ako daný nápad funguje v zahraničí,
  • prečo by ste tento nápad radi videli aj na Slovensku,
  • ako by ste chceli daný nápad implementovať na Slovensku?

Ostatné organizátori súťaže nechávajú na vašej kreativite.

Uzávierka súťaže je do 31. decembra 2017. Po ukončení komisia v každej kategórii vyberie 2 najlepšie eseje. Výhercovia získajú finančnú odmenu 500€ alebo 300€ a ďalšie ceny.

Kompletný štatút súťaže nájdete na Back from Abroad – Štatút súťaže .