Oznam pre študentov, ktorí majú vycestovať na zahraničný pobyt

Koordinátor mobilít doc. Ján Višňovský informuje študentov, ktorí majú v akademickom roku 2021/2022 vycestovať na zahraničný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+, aby si urobili štandardný elektronický predzápis predmetov na budúci akademický rok v AIS-e.