Energickosť a vášeň ľudí z FMK ma presvedčili, že chcem byť jej súčasťou

Vo februári sme usporiadali Deň otvorených dverí FMK UCM. Prišlo naň viac ako 600 študentov stredných škôl, ktorým sme chceli ukázať, čo sa u nás môžu naučiť. Prečítajte si, aký dojem sme urobili na uchádzačku Mirku.

Už pár rokov sa snažíme, aby sme návštevníkom dňa otvorených dverí ponúkli viac ako len vymenovanie študijných programov alebo zhrnutie podmienok prijímacieho konania. Naším cieľom je ukázať možnosti a príležitosti, ktoré Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dáva svojim študentom, aby v budúcnosti vedeli v praxi využiť, čo sa naučili počas štúdia.

Deň otvorených dverí FMK  je jedným z takých príkladov. Niekoľko týždňov sa na jeho organizácii podieľajú študenti, doktorandi, pedagógovia a ďalší zamestnanci fakulty.

Viac ako 70 študentov, pedagógov a zamestnancov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave spolupracovalo na organizácii dňa otvorených dverí. Foto: D. Minarik

Viac ako 70 členov mal tento rok organizačný tím dňa otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Foto: D. Minarik

 

Vraj sme (v dobrom) nákazliví

Uchádzačke Mirke Ruskovej sa na DOD FMK celkom páčilo. Toto sú jej slová:

„Odjakživa som dobrodruh. Človek, ktorý stále niečo hľadá. Nové miesta, skúsenosti, ľudí, seba. A tak som sa zatúlala aj sem, ešte netušiac, že deň otvorených dverí mi nielen otvorí dvere do školy, ale aj oči. Kto by to povedal, že mi vysoká škola niečo dá skôr, než na nej vôbec som ? Mne teda dala…

Od príjemnej atmosféry, ktorá na mňa zaútočila už v prvých sekundách, až po smútok z toho, že to všetko ubehlo tak rýchlo. Čo ma sem vlastne priviedlo? Ambície? Chuť niečo dokázať? Alebo len číra zvedavosť? Ktovie. Som si však istá, že práve rozhodnutím zatúlať sa práve sem sa vo mne niečo zlomilo.

Aké pocity to vo mne zanechalo? V prvom rade jednoznačne radosť. Keďže som nikdy nebola človek, ktorý sa hneď začlení medzi ľudí, ani nie som tvár do kamery, ale radšej do rádia, bola som sama prekvapená, že aj keď som prišla sama, odišla som s pocitom, že som spoznala viac ľudí, než dokážem spočítať na jednej ruke. Tá priateľskosť vyžarujúca z každého človeka, energickosť a vášeň pre to, čomu sa všetci tí ľudia venujú, bola priam nákazlivá. Celé to miesto, každý človek patriaci tam, všetko to bol jeden fungujúci systém, jedna duša. V tej chvíli som si skutočne priala byť súčasťou toho všetkého a asi po prvýkrát som bola rozhodnutá, že neutečiem, ale pokúsim sa byť hrdinom sama pre seba a dokázať, že na to mám. Však predsa, keď niečo chceš, musíš pre to makať.

Na záver mi zostáva iba poďakovať za túto pre mňa novú skúsenosť. Bolo to ďalším dobrodružstvom v mojom živote a dúfam, že bude pokračovať aj ďalej. Možno predsa len ten dobrodruh vo mne našiel miesto, kam by dokázal zapadnúť a už viac neutiecť. Ale, ktovie, čo prinesie budúcnosť?“

Tohtoročné číslo návštevnosti prekonalo aj minuloročný rekord. Foto: D. Minarik

Tohtoročné číslo návštevnosti prekonalo aj minuloročný rekord. Foto: D. Minarik

Päť študijných programov, aktivity, praktické zadania, prednášky odborníkov a veľa príležitostí čaká na vás, ak sa od septembra stanete súčasťou #fmkpeople. Podajte si prihlášku na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM:

Viac info o prijímačkách

Aj ďalej sa chystáme vymýšľať, tvoriť a dokazovať, že to, čo sa študenti na FMK učia, potom v praxi využívajú.

Viac fotiek si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Foto na titulke: A. Štefkovičová

Súvisiace odkazy:

DOD 2016 očami uchádzačov: Nestretli sme uspávačov hadov