Elektronický zápis na AR 2017/2018

Od 19. júna do 15. júla 2017 je otvorený AIS na pridávanie povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Elektronický zápis (predzápis) sa týka terajších študentov 1. a 2. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia – bližšie informácie nájdete nižšie v dokumente.

Elektronický zápis sa netýka budúcich prvákov Bc., Mgr. a PhD. štúdia ani študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí končia (alebo už skončili) v tomto akademickom roku.

Súbory na stiahnutie:

Informácie o elektronickom zápise jednotlivých predmetov: