Usmernenie k elektronickým zápisom na AR 2021/2022

Oznamujeme študentom (1. r., 2. r. Bc. denné; 1. r., 2. r., 3. r. Bc. externé; 1. r. Mgr. denné; 1. r., 2. r. Mgr. externé), že elektronický zápis do vyšších rokov štúdia na FMK UCM v Trnave bude prostredníctvom AIS prebiehať od 15. 7. 2021 – 15. 8. 2021.

Poznámka: Výpis hodnotení nie je potrebné posielať. Čestné vyhlásenie pre centrálny register študentov je potrebné poslať mailom pani Martine Brestičovej (martina.bresticova(at)ucm.sk). Pre úplný zápis je potrebné, aby denní študenti uhradili poplatok 30 € za prolongáciu ISIC (IBAN: SK5981800000007000071919, VS: 30001, ŠS: ID študenta).

Študenti študijných programov AMES, KOMU, VZME si volia predmety podľa ponuky v AIS (v oblasti povinných, ako aj povinne voliteľných predmetov – štandardným spôsobom).

Upozornenie pre študentov študijných programov MARK a TEDI

MARK denné: študenti študijného programu marketingová komunikácia, ktorí sa budú zapisovať do 2. roka štúdia v bakalárskom stupni štúdia, si budú do zápisných listov vyberať len povinne voliteľné predmety (3 v každom semestri). Súbor povinných predmetov im bude dodatočne pridaný.

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 3. r. Bc. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 2. r. Mgr. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

MARK externé: študenti študijného programu marketingová komunikácia, ktorí sa budú zapisovať do 2. roka štúdia v bakalárskom stupni štúdia, si budú do zápisných listov vyberať len povinne voliteľné predmety (2 v každom semestri). Súbor povinných predmetov im bude dodatočne pridaný.

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 3. r. Bc. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 4. r. Bc. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 2. r. Mgr. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 3. r. Mgr. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

TEDI denné: študenti študijného programu teória digitálnych hier, ktorí sa budú zapisovať do 2. roka štúdia v bakalárskom stupni štúdia, si budú do zápisných listov vyberať len povinne voliteľné predmety (3 v každom semestri). Súbor povinných predmetov im bude dodatočne pridaný.

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 3. r. Bc. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 2. r. Mgr. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti teórie digitálnych hier si môžu predbežne pozrieť zoznam predmetov, ich zameranie, ciele a obsah v priloženom dokumente.

TEDI externé: študenti študijného programu teória digitálnych hier, ktorí sa budú zapisovať do 2. roka štúdia v bakalárskom stupni štúdia, si budú do zápisných listov vyberať len povinne voliteľné predmety (3 v každom semestri). Súbor povinných predmetov im bude dodatočne pridaný.

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 3. r. Bc. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 4. r. Bc. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 2. r. Mgr. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Študenti, ktorí sa budú zapisovať do 3. r. Mgr. stupňa štúdia, si vytvárajú zápisné listy podľa ponuky v AIS (povinné aj povinne voliteľné predmety).

Ďalšie užitočné dokumenty: