ekologická súťaž

Máš nápad, ako z UCM spraviť tzv. zelenú univerzitu?

Zapoj sa do študentskej súťaže o vytvorenie a realizáciu projektu zameraného na riešenie ekologických problémov a posilnenie povedomia o ochrane životného prostredia na našej alma mater.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje ekologickú súťaž pre kreatívnch študentov. Súťažné projekty by mali spĺňať tri hlavné kritériá:

  • ekologická originalita – čím je projekt jedinečný a zaujímavý pre budovanie tzv. zelenej univerzity,
  • ekologický zámer – ako môže projekt ovplyvniť zlepšenie životného prostredia v prostredí UCM v Trnave, napr. úspora energie, minimalizácia spotreby vody, podpora ekologickej dopravy pre študentov a zamestnancov, zníženie produkcie odpadu, obmedzenie potravinového plytvania, minimalizovanie uhlíkovej stopy textilnej produkcie (minimalistický šatník), ekologické bývanie na internáte, …
  • ekologický rozpočet – financie projektu by mali byť prevážené prínosmi (výhodami) z realizácie projektu.

Do súťaže o ekologický nápad sa môžu prihlásiť jednotlivci a celé tímy (študijné skupiny) denných alebo externých študentov UCM v Trnave. Projekty sa môžu predkladať do 1. júna 2022. Bližšie informácie nájdete na webe UCM.

Zdroj titulnej foto: unsplash.com/Noah Buscher