ucm mail

Dekanské voľno a dočasný presun výučby do online prostredia (Sviatok všetkých svätých)

V dôsledku nadchádzajúceho Sviatku všetkých svätých, naň nadväzujúcej Pamiatky zosnulých a zvýšenej mobility, ktorá s nimi súvisí, sa dekanka FMK rozhodla v rámci prevencie udeliť dekanské voľno vo štvrtok (28. októbra 2021).

Okrem toho sa vedenie FMK rozhodlo presunúť celé vyučovanie v termíne od 29. októbra do 6. novembra 2021 (vrátane) výlučne do ONLINE prostredia (prostredníctvom MS Teams). Ide o prednášky aj semináre. Po tomto termíne bude vyučovací proces opäť pokračovať štandardne – prezenčne, podľa FMK COVID AUTOMATU. Odporúčame sledovať web fakulty, kde sa dozviete vždy aktuálne informácie súvisiace s výučbou.