Dobré správy pre externistov: Predlžujeme termín uzávierky prihlášok

Prihlášky na externé štúdium v bakalárskom stupni môžu záujemcovia posielať do 31. augusta 2022. 

Externé štúdium je na FMK UCM v Trnave možné v troch študijných programoch:

  • masmediálna komunikácia – pre ľudí, ktorých lákajú noviny, rádio alebo televízia,
  • marketingová komunikácia – pre nádejných marketérov a agentúrnych špecialistov,
  • teória digitálnych hier – pre novú generáciu herných producentov a komunitných manažérov.

Všetky informácie k prihláške možno nájsť v priloženom dokumente o prijímacom konaní na akademický rok 2022/2023 a v menu Uchádzači » Prijímacie konanie » Externé štúdium.

  • Uzávierka prihlášok: 31. august 2022
  • Poplatok za prihlášku: 40 €
  • Školné pre externé štúdium: 500 €
Akreditované študijné programyForma štúdiaTitulDĺžka štúdiaPredpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikáciaEBc.450
marketingová komunikáciaEBc.470
teória digitálnych hierEBc.430

Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet