Dotazník DOD FMK 2018

Milí uchádzači o štúdium na FMK UCM v Trnave. Prosíme, vyplňte nasledujúci dotazník čo najpravdivejšie. Výsledky dotazníka budú slúžiť na informatívne účely fakulty. Ďakujeme.

Dotazník sa vám otvorí TU.