Ilustračné foto: študenti s mobilmi

Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Členom študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorí spĺňajú podmienky účasti v doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FMK UCM v Trnave, oznamujeme, že elektronické hlasovanie bude spustené 3. novembra 2021 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Hlasovanie bude prístupné všetkým študentom Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, a to v dennej aj externej forme a vo všetkých stupňoch štúdia. Hlasovať bude možné cez link, ktorý dostane študent prostredníctvom univerzitného e-mailového konta /priezvisko(at)ucm.sk/, a to 3. novembra 2021 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. E-mail s linkom na tajné hlasovanie (hlasovací lístok s menami kandidátov) dostanú študenti pred začiatkom volieb.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FMK UCM v Trnave si vám zároveň dovoľuje oznámiť mená kandidátov, ktorí splnili podmienky pre kandidatúru do doplňujúcich volieb do študentskej časti do AS FMK UCM v Trnave.

Zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FMK UCM v Trnave:

Por. č.PriezviskoMenoTitulŠtud. program
1.FurtákováLuciaBc.KOMU
2.MesiarikováVanesa TEDI
3.ŠmidákTomáš TEDI
4.TočenáZuzanaMgr.KOMU
5.ŽigoLadislavBc.KOMU

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FMK UCM v Trnave sa volí 1 kandidát, ostatní kandidáti budú podľa výsledného poradia plniť funkciu náhradníkov počas funkčného obdobia pôsobiaceho AS FMK UCM v Trnave.

Poznámka:

Podľa §4 Štatútu FMK: Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie (zamestnanecká časť) a študenti fakulty (študentská časť akademickej obce). Voliť môžu študenti dennej a externej formy štúdia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS FMK UCM
v Trnave 26.10.2021