Prihláste sa na workshop pre tvorcov dokumentárnych filmov dok.incubator SK

Dok.incubator otvára prihlášky! Zapojte sa do workshopu dok.incubator SK 2020, ktorý pomáha nádejným dokumentárnym filmom dostať sa na medzinárodnú scénu. Štyri vybrané slovenské tímy získajú:

  • Štyri dni intenzívnej práce na dramaturgii a strihu filmu s poprednými európskymi profesionálmi.
  • Analýzu producentskej stratégie a možností financovania filmu z medzinárodných zdrojov.
  • Marketingovú a distribučnú stratégiu s ohľadom na cieľovú skupinu divákov.
  • Exkluzívny prístup do industry sekcí DOK Leipzig a IDFA, vrátane osobných stretnutí s ich významnými predstaviteľmi.

Štvordňový workshop sa uskutoční v Banskej Štiavnici v termíne od 29. apríla do 2. mája 2020.

PRIHLÁSIŤ

Do workshopu sa môžu prihlásiť filmy, ktoré sú v postprodukcii alebo sa blížia ku koncu natáčania (podmienkou je minimálne 50 % natočeného materiálu).

Uzávierka prihlášok je 18. marca.