Dodatočné prijímacie konanie na Bc. stupeň štúdia FMK UCM v AR 2018/2019

Akademický senát UCM v Trnave vyhlásil dodatočné prijímacie konanie na niektoré študijne programy Bc. stupňa na FMK UCM v AR 2018/2019.

Prihlášky môžete posielať do 15. septembra 2018. Podrobné informácie ako aj postup posielania prihlášok či podmienky prijatia nájdete v priloženom dokumente.