Pripravili sme príručku k prijímaciemu konaniu

Prijímacie konanie na FMK pozostáva z dvoch testov: všeobecného prehľadu a cudzieho jazyka (angličtina alebo nemčina). Pre záujemcov o štúdium sme tento rok vydali e-publikáciu„Masmediálne štúdiá: príručka na prijímacie skúšky,“ aby naši uchádzači získali prehľad o tom, s čím sa na skúškach môžu stretnúť. A keďže šetríme životné prostredie, kniha je online. 

Príručka je prispôsobená požiadavkám na úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Nájdete v nej spracované témy, napríklad z oblasti:

  • marketingu,
  • umenia,
  • mediálnej výchovy,
  • autorského práva,
  • anglického a nemeckého jazyka.

Príručka obsahuje aj UKÁŽKY TESTOV z minulých rokov. Môžete si ju ZAKÚPIŤ ONLINE, cena je 11,50 €.

KÚPIŤ PRÍRUČKU

Postup objednávky

Postup objednávky

1. Zaregistrujte sa. Vyplňte e-mail (váš e-mail slúži ako prihlasovacie meno do systému), meno, priezvisko a heslo. Registrácia je nevyhnutná pre prístup k publikácii.

2. Po registrácii sa prihlasujte svojimi prihlasovacími údajmi = e-mail a zvolené heslo. Domovská stránka obsahuje hlavné menu, v ktorom nájdete nasledujúce sekcie:

  • Dokumenty, ktoré vlastním – zobrazuje všetky zakúpené publikácie/študijne materiály, ktoré ste si zakúpili.
  • Verejná knižnica – zobrazuje publikácie publikácie/študijné materiály, ktoré je možné zakúpiť online.

3. Pre zakúpenie príručky si vyberte v hlavnom menu „Verejná knižnica“ a zo zoznamu si vyberte publikáciu Masmediálne štúdiá – príručka na prijímacie konanie. Výber potvrdíte stlačením tlačidla „kúpiť“. Následne vyplňte povinné fakturačné údaje a kliknete na tlačidlo „Potvrdenie údajov a objednávka“. Zobrazí sa sumarizácia vašej objednávky. Kliknutím na tlačidlo „Platba online platobnou bránou“ budete presmerovaný na platobnú, kde zaplatíte za príručku na prijímacie konanie.

4. Zakúpenú príručku nájdete v hlavnom menu v sekcii „Dokumenty, ktoré vlastním“, kde je možné prezerať si ju a robiť si poznámky.

Obsah príručky

Obsah

Náhľad testov

Náhľad testov