Čerství absolventi budú promovaní v septembri, no diplom si môžu vyzdvihnúť aj skôr

Slávnostné promócie sú naplánované na september 2022.

Absolventi, ktorí potrebujú diplom skôr, si ho môžu prísť osobne prevziať po dohode s Organizačným oddelením UCM v tomto časovom rozhraní.

Od 1. júla do 31. augusta počas letných prázdnin daného akademického roka:

 Utorok 

 8:30 – 11:00 hod. 

 Štvrtok

 8:30 – 11:00 hod.

Kontakt: 

zuzana.mikulkova(at)ucm.sk, 033/55 65 141
https://www.ucm.sk/sk/organizacne-oddelenie/

Zdroj titulnej foto: FMK UCM v Trnave