Deň otvorených dverí FMK 2014

V piatok 14. februára 2014 o d 10.00 sa v Kine OKO na Námestí Jozefa Herdu uskutoční Deň otvorených dverí na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Deň otvorených dverí je určený záujemcom o štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie a prináša im možnosť zoznámiť sa nielen s jednotlivými študijnými programami, ale aj s aktivitami, ktoré fakulta ponúka prostredníctvom Kreatívnej a eventovej agentúry zastrešujúcej kabinety, a takisto s médiami pôsobiacimi na univerzite (rádio Aetter, časopis Attelier). Deň otvorených dverí prinesie jeho návštevníkom aj informácie o možnostiach štúdia v zahraničí a uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov.

Deň otvorených dverí 2014

Deň otvorených dverí 2014

Foto na titulke: Katarína Acél