CT a Atteliér v mobile? Od apríla môžete nové čísla čítať priamo cez aplikáciu

Vedecký časopis Communication Today a študentský mesačník Atteliér, ktoré vydávajú redakčné tímy z FMK UCM, možno od apríla čítať už aj prostredníctvom aplikácie na mobilnom telefóne alebo tablete. Dostupné sú pre Android a iOS (CT). 

V Google Play (obchod s aplikáciami pre Android) možno nájsť oba časopisy pod svojimi názvami, CT pre iPhone už funguje tri roky, Atteliér by sa mal do iTunes dostať počas apríla.

Communication Today v Google Play

CT v Google Play

Atteliér v Google Play

Atteliér v Google Play

CT v iTunes

CT v iTunes

 

 

 

 

 

 

 

Na zámer fungovania v mobilnej aplikácii sme sa opýtali šéfredaktora Communication Today (CT) Martina Solíka a bývalej šéfredaktorky Atteliéru Magdy Švecovej, ktorá túto funkciu zastávala do novembra 2014.

Odkedy vychádzajú Communication Today a Atteliér prečo ste sa rozhodli ísť do online verzie?
MS: Communication Today vychádza od roku 2010 a už od začiatku redakčný tím uvažoval aj o digitálnej verzii. Do obchodu s mobilnými aplikáciami pre Apple zariadenia sa dostal už v roku 2012. Napriek tomu, že sme momentálne nasadili našu aplikáciu aj na Android, stále sme presvedčení o tom, že naša cieľová skupina je na iOS. Android však u nás používa viac ľudí a my chceme, aby kvalitné štúdie, ktoré poskytujeme, boli stále dostupnejšie aj pre študentov.

MŠ: Online verziu už máme dlhšiu dobu (www.attelier.sk), ale digitálna magazínová verzia je pre nás novinkou. Pre aplikáciu časopisu Atteliér sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. Ako najlepší univerzitný časopis na Slovensku by sme mali sledovať súčasné trendy v printovej žurnalistike, ktorým digital publishing nepochybne je. Keďže Atteliér vychováva nádejných novinárov a grafikov, chceme ich poriadne pripraviť na prax v mediálnom prostredí. Tá dnes vyžaduje naozaj flexibilných a univerzálnych ľudí, ktorým to ide dobre nielen s perom, ale aj kamerou či fotoaparátom, uvažujú v súvislostiach a faktoch, čo sa práve pri tvorbe digitálneho magazínu môže ukázať.

Čo od tohto kroku očakávate?
MS: Pôvodným cieľom digitálneho vydania CT bolo 100 stiahnutí za mesiac. Doteraz sme jediný vedecký časopis v strednej Európe, ktorý vychádza aj v tejto podobe, preto by sa mohlo zdať, že táto aktivita nemá zmysel. Každé vydanie však dosiahlo viac ako 350 stiahnutí, čo svedčí o opaku. Máme aj čísla, ktoré výrazne prekročili hodnotu 400.

MŠ: Keďže my v redakcii Atteliéru máme radi životné prostredie, budeme radi, ak čitatelia budú viac sťahovať než kupovať tlačený časopis, čím by sme mohli znížiť náklad a ušetriť tak naše lesy. Taktiež by nás veľmi potešilo, keby si časopis v digitálnej verzii začali sťahovať aj ľudia z externého prostredia, nielen z FMK, a tak by sa spopularizoval v širšej verejnosti.

Čo zaujímavé si môžu čitatelia prečítať v najnovšom čísle?
MS: Od roku 2015 prechádzame v plnej miere na angličtinu, čo nás posúva na inú kvalitatívnu úroveň, pretože angličtina je jazykom vedy. V najbližšom čísle možno nájsť  napríklad esej od bývalého ministra školstva Holandska Jozefa M. M. Ritzena a rozhovor s českým sociálnym vedcom Marekom Hrubcom. K tomuto rozhovoru mám o to bližší vzťah, že som ho pripravoval, pričom Marek Hrubec patrí k svetovo uznávaným výskumníkom a toto interview prináša naozaj veľké množstvo informácií, ktoré u nás nebývajú často publikované. Hrubec pritom pôsobí aj v krajinách ako Kórea či Burundi, takže ide o informácie, ktoré majú veľký súvis so „zažitou realitou“ z celého sveta.

MŠ: Obsahovo budeme podobní printovej verzii, ale budeme sa snažiť tú digitálnu obohatiť o audivizuálne prvky, fotogalérie či ďalšie interaktívne prvky ako komentovanie, infografiky a podobne.

Atteliér je momentálne v procese posudzovania, používatelia zariadení s iOS môžu očakávať aplikáciu v iTunes pravdepodobne koncom apríla alebo začiatkom mája.


Martin SolíkMartin Solík - šéfredaktor Communication Today
Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Communication Today. Počas jeho pôsobenia prešiel časopis viacerými výraznými zmenami, ktoré súvisia najmä s indexovaním v medzinárodných databázach.

Magdaléna ŠvecováMagda Švecová - bývalá šéfredaktor Communication Today
Od marca 2013 do novembra 2014 pôsobila na pozícii šéfredaktorky v Atteliéri, rozhodla sa však úplne s ním neskončiť. Je súčasťou tímu, ktorý pripravuje digitálnu verziu časopisu, kde sa študenti naučia nielen pre online písať, ale obsah aj zalamovať.