COVID info

Letný semester 2021/22

Na fakultnej webovej stránke budú každý týždeň (najneskôr v piatok) zverejnené informácie o organizácii výučby pre nasledujúci týždeň v závislosti od epidemiologickej situácie a FMK COVID automatu, ktorý je založený na princípe OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).

Rozvrhy na letný semester TU.

DÔLEŽITÉ! O organizácii a forme začiatku výučby v LS budeme informovať min. 5 pracovných dní pred začiatkom letného semestra.

Dôležité dokumenty:


V zelenej fáze študent navštevuje prezenčne prednášky, cvičenia a semináre podľa stanoveného rozvrhu bez obmedzenia. Nie je uplatnené opatrenie OTP.

V oranžovej fáze je uplatnené opatrenie OTP. Povinnosťou študenta je zúčastňovať sa na prezenčnej výučbe, ak mu to zdravotný stav povoľuje. Prednášky, semináre a cvičenia študent navštevuje prezenčne. Prednášky s veľkým počtom študentov sú vysielané aj online. Pri týchto predmetoch si môže študent vybrať, akú formu zvolí – tzv. HYBRIDNÁ FORMA VZDELÁVANIA. Pedagóg je prítomný na výučbe v prednáškovej miestnosti. Tieto prednášky sú označené v rozvrhu. V prípade, že sa študenti študijnej skupiny budú nachádzať v karanténe, uplatňuje sa HYBRIDNÁ FORMA VZDELÁVANIA.

V červenej fáze je uplatnené opatrenie OTP. Prednášky nad 40 študentov budú vyučované online, menšie prednášky, semináre a cvičenia budú vyučované prezenčne. Okrem toho bude paralelne (prednášky, semináre, cvičenia) prebiehať aj HYBRIDNÁ FORMA VZDELÁVANIA. Znamená to, že pedagóg bude učiť prezenčne, zároveň bude paralelne aj online pre študentov, ktorí sú v karanténe. V rozvrhu bude zobrazené, akým spôsobom bude predmet vyučovaný.

V bordovej fáze je uplatnené opatrenie OTP. Prezenčne sú vyučované len semináre, cvičenia a prednášky do 20 študentov. Všetko ostatné bude online. Okrem toho bude paralelne (prednášky, semináre, cvičenia) prebiehať aj HYBRIDNÁ FORMA VZDELÁVANIA i pre semináre a cvičenia, ktoré sú prezenčne. Znamená to, že pedagóg bude učiť prezenčne, zároveň bude paralelne aj online pre študentov, ktorí sú v karanténe. V rozvrhu bude zobrazené, akým spôsobom bude predmet vyučovaný.

Porušenie platných predpisov

Dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali Opatrenie rektora na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022. Porušenie platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany študenta sa považuje za disciplinárny priestupok.

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Študent, ktorý má potvrdené ochorenie na COVID-19, je povinný vyplniť formulár a tak nahlásiť všetky priame kontakty – tzn. študijnú skupinu (resp. študijný program) -, s ktorými bol v kontakte. Neočkovaní študenti, s ktorými bol v kontakte, ostávajú v karanténe. Pri dĺžke karantény vychádzajú z nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

POTVRDENÉ OCHORENIE NA COVID-19

 

Ak ste boli v blízkom kontakte s COVID pozitívnym mimo školy a nastupujete do domácej karantény, prosíme vás, aby ste vyplnili tento formulár. Je to informácia pre pedagóga, aby vedel, koľkí študenti sú v domácej karanténe. Formulár nevypĺňajte, ak sme vám odchod do domácej karantény nariadili my hromadne. V takom prípade vás evidujeme. 

NAHLÁSENIE NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY

FMK Covid automat

FMK COVID automat

fmk covid automat 02

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo ak sa cítim choro?

Pokiaľ máte príznaky, ostaňte doma a objednajte sa na test prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk. Ak vyčerpáte povolené absencie, je potrebné sa ospravedlniť a dokladovať ospravedlnenie.

Čo ak som pozitívny?

V prípade potvrdenia ochorenia na vírus COVID-19 (antigénovým testom, PCR testom) je vašou povinnosťou o tom informovať prostredníctvom formuláru. Následne príde na skupinový mail informácia o tom, od kedy a do kedy nastupujú neočkovaní do karantény. Očkovaní majú výnimku z karantény a pokračujú v prezenčnej výučbe ďalej (po zohľadnení svojho zdravotného stavu). Dĺžka karantény vychádza z aktuálnych nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Čo ak cestujem z čierneho okresu alebo okresu o 2 stupne horšieho, ako je Trnavský?

Ak nie ste zaočkovaný, odporúčame sa pred odchodom otestovať.

Čo ak som bol v kontakte s pozitívnym?

Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívnym, tzn. že ste boli v kontakte s osobou, pri ktorej je vysoké riziko expozície, resp. ste mali osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt (bez rúška či respirátora) s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, v tom prípade je potrebné informovať cez formulár na našom webe o tom, že nastupujete do karantény. Dĺžka karantény vychádza z aktuálnych nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Čo ak som zaočkovaný a bol som s pozitívnym?

Vzťahuje sa na vás výnimka z karantény. Samozrejme, treba dôkladne sledovať svoj zdravotný stav. To, že ste zaočkovaný, neznamená, že sa nemôžete nakaziť a šíriť nákazu ďalej.

Bude sa mi karanténa rátať medzi absencie?

Na tieto prípady slúži hybridná forma vzdelávania, kedy budete môcť v domácej izolácii absolvovať prednášky online (z každej online hodiny sa robí automaticky prezenčná listina) alebo po dohode s vyučujúcim vypracujete zadanie či sa budete venovať samoštúdiu literatúry. Pedagóg bude na základe vami vyplneného online formuláru o vašom nástupe do karantény vedieť, v ktoré dni ste boli v karanténe. V prípade, že budete vážne chorý, môžete využiť voľné absencie alebo neskôr dokladovať pedagógovi dôvod neprítomnosti.

Na akej platforme budeme fungovať tento rok ONLINE?

Keď si to vyžiada situácia, budú niektoré predmety presunuté do online prostredia. Pozor, tento rok prechádzame na platformu „Microsoft Teams“, preto vám už teraz odporúčame nainštalovať si ju. Viac informácii, ako budeme na tejto platforme fungovať, vám prinesieme čoskoro.

Kde sa testovať

Testovanie
  • V Jame 15 – Ag test za 5 eur, viac informácií nižšie v obrázku ↓

  • V rámci testovania Ag testami je možné testovať sa za 5 eur pri Fakultnej nemocnici Trnava (železné kontajnery na parkovisku hneď pri ceste). Výsledok je doručovaný iba formou SMS. Rezervovať termín je možné aj elektronicky cez portál www.korona.gov.sk – objednať Ag test, vybrať kraj, odberové miesto – FN Trnava, Dohnányho 2, vyplniť údaje a na záver sa zobrazí tabuľka s dátumami a voľnými termínmi.

Otváracie hodiny MOM:

    • pondelok – piatok v čase 8:00 – 12:30 hod. (posledný odber 12:15 hod.);
    • pondelok – piatok v čase 13:00 – 16:30 hod. (posledný odber 16:15 hod.);
    • sobota – nedeľa v čase 8:00 – 12:00 hod. (posledný odber 11:45 hod.);
    • štátne sviatky – netestuje sa.

V prípade otázok súvisiacich s témou COVID môžete využiť mail fmkcovid(at)ucm.sk.

 
Späť hore ↑