CINEAMA 2018: Súťaž filmovej tvorby a videotvorby

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom vyhlasuje XXII. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2018.

Termín: 17. apríl 2018
Miesto konania: CINEMAX Aréna, ul. Kollárova 20, Trnava
Uzávierka súťaže: 16. marec 2018

Filmy je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu:  Trnavské osvetové stredisko – oddelenie záujmovej umeleckej činnosti, Bratislavská 27, 917 02 Trnava, alebo na e-mail szegenyova.emilia@zupa-tt.sk.

Súťaž prezentuje krajskú amatérsku filmovú tvorbu a video tvorbu autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania.

Prihlášku a viac informácií o súťaži nájdete v priložených dokumentoch.

Propozície k súťaži CINEAMA 2018 [55.3 KB, application/msword]
Prihláška so súťaže CINEAMA 2018 [34.3 KB, application/msword]