Informácia o výučbe Dr. Cepkovej (Ateliér výtvarnej kultúry, Mediálny ateliér – výtvarná kultúra)

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., oznamuje všetkým študentom, ktorí majú zapísané predmety Ateliér výtvarnej kultúry a Mediálny ateliér – výtvarná kultúra, že ich výučba bude prebiehať v utorok v čase 13.00 – 14.40 hod. na Skladovej v miestnosti BM 239.