Briliantt 2015

Na konferencii Megatrendy a médiá 2015, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Smolenickom zámku, vyhlásili organizátori výsledky 1. ročníka ocenenia Briliantt.

V jednotlivých kategóriách prihlásili školy spolu 24 projektov:

 • kategória základné školy – 9 projektov,
 • kategória stredné školy – 8 projektov,
 • kategória vysoké školy – 7 projektov.

Kategória základné školy

 • 1. miesto: Špeciálna základná škola, Hnúšťa
  Projekt: Prekonajme spolu neviditeľnú bariéru – bariéru mlčanlivosti
 • 2. miesto: Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
  Projekt: Nech to všetci vidia
 • 3. miesto: Základná škola Park Angelinum, Košice
  Projekt: Vytváranie neohrozujúceho prostredia v podmienkach základnej školy

Kategória stredné školy

 • I. miesto: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
  Projekt: Študentská televízia
 • 2. miesto: Gymnázium, Ul. 1 mája 8, Malacky
  Projekt: Experimentálne vedy
 • 3. miesto: Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
  Projekt: Inovácia v poskytovaní vzdelávania vypracovaním metodiky pre duálne vzdelávanie a pre ďalšie profesijné vzdelávanie a zriadením centra odborného výcviku v oblasti hutníctva z metrológie

Kategória vysoké školy:

 • I. miesto: Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity, Zvolen
  Projekt: Sokratov inštitút
 • 2. miesto: Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
  Projekt: Modelujeme diela nestorov slovenskej architektúry
 • 3. miesto: Žilinská univerzita, Žilina
  Projekt: Zvyšovanie kompetencií študentov potrebných pre trh práce inovatívnymi formami vzdelávania

mm2015-briliantt_Kovalik-Jakub-47 Odovzdávanie ocenení Briliantt 2015

mm2015-briliantt_Kovalik-Jakub-48 mm2015-briliantt_Kovalik-Jakub-50

mm2015-briliantt_Kovalik-Jakub-54mm2015-briliantt_Kovalik-Jakub-60 mm2015-briliantt_Kovalik-Jakub-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jakub Kovalík, Diana Čermáková, Matúš Pastor

 

 
Späť hore ↑