Oznam o zaradení študentov na štátne skúšky v auguste 2019

Zaradenie na deň konania štátnej skúšky si študenti nájdu v AIS. Štátne skúšky sa konajú od 12. augusta – 16. augusta 2019 so začiatkom o 8.00 hod. v priestoroch ZŠ v Jame.

Zaradenie študenti nájdu v menu v kategórii Administrácia štúdia, kliknú na položku VSES017 Štúdium – Zápisné listy – Záverečné práce – Štátne skúšky. Ďalej kliknú na záložku Štátne skúšky, kde nájdu položku Zaradenie.

Študenti sú povinní priniesť si kontrolu originality (v plnom znení) a pripraviť si obhajobu záverečnej práce (v zmysle inštrukcie k obhajobe ZP, ktorá je dostupná tu).

Zaradenie študentov je definitívne, čo znamená, že zaradenie na deň štátnych skúšok nie je možné zmeniť.