Oznam pre študentov – januárové štátne skúšky (aktualizácia okruhov ŠS)

Oznamujeme študentom (Mgr., Bc. MARK a Bc. KOMU), ktorí sa plánujú zúčastniť na štátnej skúške v januári 2023, že v rámci procesu zosúlaďovania týchto študijných programov boli aktualizované niektoré okruhy štátnej skúšky.

Aktuálne znenie okruhov štátnej skúšky sa nachádza na SharePointe FMK v sekcii „Štátnice“ (v okruhoch príslušného študijného programu).

Okruhy, ktorých sa aktualizácia týka, majú pri názve uvedené „aktualizované podľa zosúladených študijných plánov“ alebo „aktualizované“.