Aké sú podmienky absolvovania opakovaného predmetu?

V prípade, že študent opakuje niektorý predmet, vyučujúci určí podmienky absolvovania predmetu (pre opakovaný predmet platí jeden riadny a jeden opravný termín), vrátane účasti na prednáškach/seminároch a písania seminárnych prác, ktoré už predtým písal.