Absolvovanie predmetu z inej fakulty UCM

Študent FMK môže absolvovať predmet z ponuky inej fakulty UCM. Pre zapísanie takýchto predmetov do AIS-u, môže študent kontaktovať prodekanku pre štúdium Juliánu Laluhovú v čase konzultačných hodín.