48 hodín offline – mimo sveta médií

TRNAVA, 28.11.2016 – Na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) si účastníci projektu 48 hodín bez médií na vlastnej koži vyskúšali,  aké to je byť naozaj bez internetu, mobilných telefónov, počítačov či dokonca kníh.

Tento projekt zorganizoval kolektív prvákov magisterského študijného programu aplikované mediálne štúdiá s podporou dekanky FMK UCM Dany Petranovej. „Táto myšlienka vznikla spontánne na hodine mediálnej výchovy a keď sme sa mali rozhodnúť čo zmysluplné urobíme tento semester, rozhodli sme sa otestovať študentov, aké to je pre nich byť dva celé dni úplne bez kontaktu s médiami,“ uviedla dekanka fakulty Dana Petranová. Účastníci podujatia mali možnosť zistiť, aké to je vrátiť sa späť do čias, kedy ľudia bežne existovali bez sveta médií.

Cieľom tohto projektu bolo ukázať mladým ľuďom, akú úlohu zohrávajú média v ich živote a predviesť im, ako sa dá tráviť čas bez ustavičného prívalu informácií a nepretržitého napojenia sa na sociálne siete. „Od tohto projektu som očakávala hlavne to, že prekonám samu seba a že budem hrdá na to, že som to vydržala,“ uviedla študentka Eva Toráčová, jedna zo zúčastnených.

Účastníci projektu mali o zábavu počas akcie postarané. Tím organizátorov odvážlivcom pripravil mnoho zaujímavých aktivít, ku ktorým nebol potrebný žiaden technický ani komunikačný výdobytok. Išlo o rôzne zaujímavé aktivity v podobe spoločenských hier, jogy či sprievodných aktivít ako skartovanie papiera alebo dokonca spievanie slovenskej hymny.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk