Ďalších 365 dní je za nami. Čo vám prajeme?

Po náročnom roku 2020 želáme všetkým študentom FMK UCM v Trnave pokojné Vianoce v kruhu najbližších.

Prajeme Vám, aby ste počas týchto sviatkov nenašli zmysel nielen v materiálnom svete, ale aj v duchovnom rozmere Vianoc.

V neposlednom rade Vám prajeme šťastný nový rok 2021, ktorý nech sa pre nás všetkých nesie v znamení zdravia. Lebo práve tento rok ukázal, že zdravie je faktor, ktorý udáva smer všetkých našich aktivít.

To všetko vám úprimne želá kolektív FMK!